Іванівська РДА впроваджує електронний документообіг

В рамках 2016 року в Іванівській заплановано впровадження системи електронного документообігу.

З цією метою райдержадміністрація має намір закупити ліцензії програмного забезпечення на 30 тисяч гривень.

Довідково:

Система автоматизації документообігу (Система електронного документообігу) — організаційно-технічна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення електронних документів в комп’ютерних мережах, а також що забезпечує контроль над потоками документів в організації.

Схожі матеріали

 

Коментарі: 6

Додати коментар »

 
 
Кривчик Юлія
 

Не зовсім коректно проінформовано, тому хочу розповісти детальніше. Заплановано впровадити систему електронного документообігу АСКОД™призначена для автоматизації процесів діловодства, службового, господарського та управлінського документообігу, для організації колективної роботи над документами з використанням безпаперових технологій та для забезпечення електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису (ЕЦП). Сучасна версія системи електронного документообігу АСКОД™ функціонує на платформі системи управління базами даних ORACLE. Ви спитаєте навіщо це все і навіщо витрачати на це кошти місцевого бюджету? А для того, щоб у майбутньому мати можливість інтегруватися і підключитися до Регіонального порталу адміністративних послуг.
Регіональний портал адміністративних послуг (далі – Портал) призначений для:
 висвітлення інформації про адміністративні послуги, передбачені Законом Украї¬ни “Про адміністративні послуги” та місцеві послуги, що можуть надаватися органами міс-цевого самоврядування та підпорядкованими установами, закладами та підприємствами (далі разом – Послуги);
 надання можливості завантаження шаблонів та форм необхідних документів для підготовки пакету документів;
 створення механізму попереднього запису, для подачі документів у зручний для замовників час;
 замовлення Послуг через Портал без необхідності відвідування Центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП);
 надання Послуг громадянам та юридичним особам в електронній формі.
Портал також призначений для оперативного передавання та забезпечення надій-ного зберігання інформації, розмежування прав доступу до неї для всіх користувачів Пор-талу, у тому числі представників суб’єктів надання Послуг та замовників Послуг (фізичних і юридичних осіб).
Портал являє собою сукупність функціональних модулів, які забезпечують автома-тизацію процесів надання Послуг, у тому числі електронних адміністративних послуг.
Метою впровадження Порталу є
 забезпечення оперативного висвітлення інформації про Послуги;
 створення єдиної точки доступу для замовників Послуг;
 скорочення витрат часу замовників Послуг на пошук інформації щодо отримання Послуг;
 забезпечення можливості замовлення та/або отримання послуг без необхідності відвідування ЦНАП;
 надання громадянам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях мо-жливості дистанційного замовлення Послуг із забезпеченням належного рівня електронної ідентифікації таких замовників Послуг;
 підвищення відповідальності суб’єктів надання адміністративних послуг за своє-часне та якісне надання Послуг;
 зменшення часу обробки документів та обсягів їх паперового обігу за рахунок ав-томатизації процесів їх опрацювання та зменшення обсягів застосування паперових тех-нологій;
 удосконалення інформаційно-аналітичної роботи суб’єктів надання Послуг;
 інтеграція з системою електронного документообігу суб’єктів надання адмініст-ративних послуг та ЦНАПів (далі — СЕД) для процесів опрацювання документів, пов’язаних з наданням Послуг;
 інтеграція з програмно-апаратними комплексами «Електронна черга», що засто-совуються у ЦНАП;
 інтеграція з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.
Система електронного документообігу (далі – СЕД) призначена для автоматизова-ного управління процесами документообігу, що функціонують між суб’єктами надання ад-міністративних послуг та центрами надання адміністративних послуг під час розгляду та надання адміністративних послуг, замовлених юридичними або фізичними особами, за рахунок комплексної автоматизації процесів документування діяльності посадових осіб, задіяних у наданні адміністративних послуг.
Підтримка процесів документообігу компонентами СЕД реалізується на всіх стадіях життєвого циклу документів — від моменту створення або надходження до відправлення адресату або передачі їх на архівне зберігання з використанням комплексу засобів за¬хисту інформації (у тому числі: електронного цифрового підпису).
До об’єктів автоматизації, де передбачається використання компонентів СЕД, від-носяться суб’єкти надання адміністративних послуг (установи центральних і місцевих ор-ганів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування) та центри надання адміністра-тивних послуг (далі – Установи).
СЕД забезпечує інформаційну взаємодію з системами електронного документообі¬гу суб’єктів надання адміністративних послуг центральних органів виконавчої влади (у то¬му числі: через систему електронної взаємодії центральних органів виконавчої влади – СЕВ ОВВ). СЕД може забезпечувати інформаційну взаємодію з державними інформацій¬ними електронними ресурсами, які використовуються у процесах надання адміністратив¬них послуг.
Також СЕД призначена для забезпечення надійного зберігання та захисту інформа-ції, оперативного доступу до неї з урахуванням розмежування прав доступу для всіх ко-ристувачів СЕД.
СЕД являє собою сукупність функціональних підсистем та модулів, які підтримують автоматизацію процесів роботи з документами на всіх етапах їхнього життєвого циклу (сканування, створення, реєстрації, виконання, контролю, обліку та архівного зберігання).
Таким чином, адміністративні послуги стають доступнішими і якіснішими для громадян.

0

Оцінити коментар Thumb up 0 Палец вниз 0

 
Кривчик Юлія
 

30 тисяч — це не лише покупка ліцензій. В цю суму закладено й побудову волоконно-оптичних ліній зв’язку для організації послуги Інтернет та телефонії. Також хочу зауважити, що мова йде лише про передбачення коштів у Програмі соціального і економічного розвитку Іванівського району на 2016 рік, питання про виділення коштів на разі не стоїть

0

Оцінити коментар Thumb up 0 Палец вниз 0

 
 

Це майбутнє. Мене дивує одне, чому в Іванівці цим зайнялися тільки зараз.

0

Оцінити коментар Thumb up 0 Палец вниз 0

 
 

Одним словом — давно пора. Весь цивілізований світ перейшов на електронный локументообіг.

0

Оцінити коментар Thumb up 0 Палец вниз 0

 
Кривчик Юлія
 

Не маю відповіді на дане питання. Працюємо відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації, як і всі РДА Херсонщини.

0

Оцінити коментар Thumb up 0 Палец вниз 0

 
 

Ну,повний п…пець! Потріно буде навіть власникам ОФГ відкривати вакансію секретаря-відписчика на всі ті елекронні листи і іншу галіматью! Сільради вже ними засипали по вуха!

0

Оцінити коментар Thumb up 0 Палец вниз 0

 
 
Залишити коментар
 
  (Не публікується)
 
 
 
 

 
 
Авторизация
*
*
Ввійти за допомогою: 
Регистрация
*
*
*
Захист від ботів
Ввійти за допомогою: 
Генерация пароля
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com